Wyłożenie do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów Gminy Szczerców wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

W związku z wyłożeniem do publicznego wglądu projektów:
1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 1682 obręb Szczerców Gmina Szczerców;
2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w Gminie Szczerców
w dniach od 8 lipca 2024 r. do 29 lipca 2024 r. w Urzędzie Gminy w Szczercowie ul. Pułaskiego 8, 97-420 Szczerców, pokój nr 4, w godzinach pracy urzędu, Wójt Gminy Szczerców udostępnia poniżej projekty dla:
1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 1682 obręb Szczerców Gmina Szczerców;
2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w Gminie Szczerców
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w wersji elektronicznej.

Załączniki:

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczerców [PDF]

1_Uchwała_mpzp_Szczerców_Obwód drogowy_2024_07 [PDF]
2_Załącznik nr 1_mpzp_Szczerców_Obwód drogowy_2024_07 [PDF]
3_Uzasadnienie_mpzp_Szczerców_Obwód drogowy_2024_07 [PDF]
4_POŚ_mpzp_Szczerców_Obwód drogowy_2024_07 [PDF]

1_Uchwała_mpzp_Szczerców_Grudna_Podklucze_2024_07 [PDF]
2_Załącznik nr 1_mpzp_Szczerców_Grudna_Podklucze_2024_07 [PDF]
3_Załącznik nr 2_mpzp_Szczerców_Grudna_Podklucze_2024_07 [PDF]
4_Załącznik nr 3_mpzp_Szczerców_Grudna_Podklucze_2024_07 [PDF]
5_Załącznik nr 4_mpzp_Szczerców_Grudna_Podklucze_2024_07 [PDF]
6_Załącznik nr 5_mpzp_Szczerców_Grudna_Podklucze_2024_07 [PDF]
7_Załącznik nr 6_mpzp_Szczerców_Grudna_Podklucze_2024_07 [PDF]
8_Załącznik nr 7_mpzp_Szczerców_Grudna_Podklucze_2024_07 [PDF]
9_Załącznik nr 8_mpzp_Szczerców_Grudna_Podklucze_2024_07 [PDF]
10_Załącznik nr 9_mpzp_Szczerców_Grudna_Podklucze_2024_07 [PDF]
11_Załącznik nr 10_mpzp_Szczerców_Grudna_Podklucze_2024_07 [PDF]
12_Załącznik nr 11_mpzp_Szczerców_Grudna_Podklucze_2024_07 [PDF]
13_Załącznik nr 12_mpzp_Szczerców_Grudna_Podklucze_2024_07 [PDF]
14_Uzasadnienie_mpzp_Szczerców_Grudna_Podklucze_2024_07 [PDF]
15_POŚ_mpzp_Szczerców_Grudna_Podklucze_Zaluże_Szczerców_2024_07 [PDF]

Przeczytaj również

Skip to content