Segregacja odpadów? Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

W związku z licznymi, często powtarzającymi się pytaniami dotyczącymi zasad segregacji odpadów przedstawiam odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

Czy do pojemników na odpady pozostałe można wrzucać popiół i żużel?
Tak, nie wolno wrzucać jedynie gorącego popiołu i żużla, który może spowodować zapłon odpadów i uszkodzenie pojemnika. Ponadto popiół i żużel dostarczać można we własnym zakresie do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Segregowanych i Wielkogabarytowych w Kolonii Szczercowskiej.

Do którego pojemnika wrzucać potłuczone talerze ceramiczne lub potłuczone szklane naczynia?
Tego typu odpady należy wrzucać do pojemnika na odpady pozostałe (pojemnik zielony). Nie należy ich wrzucać do pojemnika na szkło ? tam trafiać ma tylko szkło opakowaniowe. Taki sposób segregacji wynika z możliwości zbytu odpadów szklanych do recyklingu lub odzysku ale również zapewni gminie wywiązanie się z obowiązku osiągnięcia poziomów recyklingu i odzysku tych odpadów.

Czy można wrzucać do pojemnika na szkło (oznaczonego kolorem pomarańczowym) potłuczone szklane opakowania?
Tak, ale nie może to być drobna stłuczka szklana. Zwracam uwagę aby nie tłuc opakowań szklanych przed wrzuceniem do pojemnika i wrzucać je do pojemnika tak aby zminimalizować możliwość ich potłuczenia. Wynika to znów z możliwości zbytu odpadów szklanych do recyklingu lub odzysku ale również z faktu, że pełny pojemnik stłuczki szklanej jest bardzo ciężki, może nie wytrzymać obciążenia i zerwać się w trakcie opróżniania.

Co zrobić z potłuczoną szybą okienną?
Drobne elementy można wrzucić do pojemnika na odpady pozostałe (pojemnik zielony), większe elementy należy we własnym zakresie dostarczyć do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Segregowanych i Wielkogabarytowych w Kolonii Szczercowskiej. Odpadów tego typu nie należy wrzucać do pojemnika na szkło ? wynika to z możliwości zbytu tych odpadów do recyklingu lub odzysku.

Dlaczego odpady tzw. suche i szklane wrzucane do pojemników z żółtą i pomarańczową klapą muszą być czyste?
Odpady opakowaniowe np. po jogurtach czy po koncentracie pomidorowym należy opłukać, tak aby nie pozostały na nich resztki produktu spożywczego. Wymóg taki wynika przede wszystkim z wymagań sanitarnych ? przecież odpady te stoją na terenie posesji miesiąc w przypadku odpadów suchych a trzy miesiące w przypadku szkła. Szczególnie w okresie letnim psujące się resztki pożywienia mogą stanowić zagrożenie epidemiologiczne.

Co zrobić z pojemnikami po oleju silnikowym?
Opakowania po oleju silnikowym należy zbierać selektywnie na nieruchomości a następnie dostarczyć we własnym zakresie do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Segregowanych i Wielkogabarytowych w Kolonii Szczercowskiej.

Czy można nie wystawiać pojemników w dniu ich opróżniania jeżeli nie są zapełnione?
Tak, nie zwalnia to jednak właściciela nieruchomości od uiszczenia opłaty za dany miesiąc.

Jak postępować ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym?
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ? tzw. elektrośmieci (np. żarówka, świetlówka, pralka, lodówka, telefon, drukarka, komputer ale również części usunięte z tego sprzętu np. baterie z telefonów komórkowych czy zużyte tonery i kartridże z drukarek) należy gromadzić selektywnie na posesji a następnie dostarczyć we własnym zakresie do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Segregowanych i Wielkogabarytowych w Kolonii Szczercowskiej lub wystawić przed posesję w ramach objazdowej zbiórki odpadów wielkogabarytowych lub zostawić w sklepie, w którym dokonuje się zakupu nowego sprzętu tego samego rodzaju.

 

Załącznik:
Deklaracja [PDF]

Przeczytaj również

Skip to content