e-Skrzynka Podawcza

epuap

Przyjmowanie wniosków za pośrednictwem ePUAP

Urząd Gminy w Szczercowie przyjmuje wnioski złożone za pośrednictwem formularzy  opublikowanych na platformie ePUAP. Złożenie podpisu elektronicznego na formularzu sprawi, że będzie on traktowany jako podstawa do wszczęcia postępowania administracyjnego.

Adres skrzynki Urzędu Gminy w Szczercowie /ugszczercow/SkrytkaESP

Jak założyć konto na ePUAP

W celu skorzystania z usług elektronicznych świadczonych poprzez ePUAP konieczne jest założenie indywidualnego konta użytkownika na platformie ePUAP. W tym celu należy przejść na platformę ePUAP, zapoznać się z pomocą dotyczącą zakładania konta oraz zatwierdzić regulamin dostępny w trakcie procesu instalacji.

Podpisywanie dokumentów

Wszystkie dokumenty elektroniczne wysyłane na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą muszą zostać podpisane jednym z dwóch typów podpisu:

  • płatnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który można nabyć u jednego z dostawców usług certyfikacyjnych (Unizeto CERTUM Certification Authority, Sigillum – Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej, Krajowa Izba Rozliczeniowa – Ośrodek Zarządzania Kluczami, MobiCert, Enigma S.O.I.),

Skrzynka podawcza jest jedynym kanałem do komunikacji elektronicznej Interesanta z Urzędem

  • Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF a dopuszczalny format kompresji ? ZIP.
  • Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza nie może przekroczyć 3 MB.
  • Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane przez system i nie zostaną rozpatrzone.

Konto na ePUAP ? kliknij aby załatwić sprawę w Urzędzie Gminy w Szczercowie i przejść na platformę ePUAP

Przeczytaj również

Skip to content