Pliki do pobrania

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy [PDF]

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Obwieszczenie  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Szczerców [PDF]

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Szczerców [PDF]

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Szczerców [PDF]

Deklaracje i informacje podatkowe

Strategia rozwoju Gminy Szczerców na lata 2016-2025 [PDF]

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych

Przeczytaj również

Skip to content