III posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego Kadencja 2024-2029

W dniu 27 czerwca 2024 r. (czwartek) o godz. 15:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się III posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 4. Debata na temat raportu o stanie Gminy Szczerców za 2023 rok.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2024 – 2027.
 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany budżetu gminy Szczerców na 2024 r.
 7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Szczerców wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Szczerców za rok 2023.
 8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Szczerców.
 9. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s ustalenia diet przysługujących radnym Rady Gminy Szczerców oraz zasad ich wypłacania.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również

Skip to content