Rada Gminy

Rada Gminy Szczerców Kadencja 2018-2024

Przewodnicząca Rady GminyBarbara Szczepanik

Dyżur:
Urząd Gminy w Szczercowie – pok. nr 16
wt. 9.00 – 11.00
pt. 9.00 – 11.00

V-ce przewodniczący Rady GminyWojciech Pacholak

Dyżur:
Urząd Gminy w Szczercowie – pokój nr 16
pierwszy i trzeci wtorek każdego miesiąca w godz. 15.30 – 17.00

(bliższe informacje nt. terminu dyżurów w danym miesiącu udziela pracownik Urzędu Gminy pokój nr 1 lub pod numerem telefonu 44 631 80 59 wew. 138)

Radni Gminy Szczerców:

Drzazga Krzysztof,

Drzewosz Wiesława,

Kałużna Elżbieta,

Małecka Marzena,

Materac Bohdan,

Osiewała Czesław,

Pabiszak Arkadiusz,

Pabiś Teresa,

Pacholak Wojciech,

Rzepkowska Katarzyna,

Szczepanik Barbara,

Szcześniak Zbigniew,

Węglewski Zdzisław,

Włodarczyk Dorota,

Wyszatycka Monika.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Pabiszak Arkadiusz – Przewodniczący,

Drzewosz Wiesława,

Rzepkowska Katarzyna.

Komisja Rewizyjna

Drzazga Krzysztof – Przewodniczący,

Materac Bohdan,

Osiewała Czesław.

Komisja Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami

Węglewski Zdzisław – Przewodniczący,

Osiewała Czesław,

Rzepkowska Katarzyna,

Wyszatycka Monika,

Pabiszak Arkadiusz,

Materac Bohdan.

Komisja Oświaty i Kultury

Małecka Marzena – Przewodnicząca,

Szczepanik Barbara,

Drzewosz Wiesława,

Węglewski Zdzisław.

Komisja Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego

Pacholak Wojciech – Przewodniczący,

Włodarczyk Dorota,

Wyszatycka Monika,

Pabiś Teresa,

Małecka Marzena,

Szcześniak Zbigniew.

Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu

Włodarczyk Dorota – Przewodnicząca,

Pacholak Wojciech,

Drzazga Krzysztof,

Pabiś Teresa,

Szczepanik Barbara,

Szcześniak Zbigniew.

Przeczytaj również

Skip to content