III posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami Kadencja 2024-2029

W dniu 25 maja 2024 r. (wtorek) o godz. 15:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się III posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z I posiedzenia komisji.
 4. Przyjęcie protokołu z II posiedzenia komisji.
 5. Debata na temat raportu o stanie Gminy Szczerców za 2023 rok.
 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczerców.
 7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Nr VIII/82/19 Rady Gminy Szczerców z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego
  i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określanie wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również

Skip to content