Nieodpłatna pomoc prawna

Pomoc prawna dla mieszkańców Gminy Szczerców

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Szczerców a Powiatem Bełchatowskim mieszkańcy Gminy Szczerców mogą korzystać z Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokata, radcę prawnego  lub aplikanta.
Od 1 czerwca 2018 r. punkt nieodpłatnej pomocy prawnej mieści się w pokoju nr 2 na parterze budynku Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 3 Maja 6 w Szczercowie i działa w następujących godzinach:

poniedziałek               8.00 – 12.00
środa                           8.00 – 12.00
piątek                          8.00 – 12.00

Zainteresowane osoby chcące się umówić na spotkanie w Punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej prosimy o kontakt pod nr telefonu: 723-721-725

W czasie trwania pandemii koronawirusa pomoc udzielana jest wyłącznie w formie teleporady.

NPP_1 — kopia NPP_2 — kopia

Punkty nieopłatnej pomocy prawnej [PDF]

Przeczytaj również

Skip to content