Articles by admin

Rada Gminy

Rada Gminy Szczerców Kadencja 2018-2024 Przewodnicząca Rady Gminy – Barbara Szczepanik Dyżur: Urząd Gminy w Szczercowie – pok. nr 16 wt. 9.00 – 11.00 pt….


Terminy polowań zbiorowych

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczerców o terminach polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego nr 174, dzierżawionego przez Koło Łowieckie nr 44 “Matecznik” w Zelowie Obwieszczenie [PDF]

Referat Sportu Rekreacji i Turystyki

Kierownik referatu: Jarosław Piotrowski tel. 44 631 93 07, e-mail: sport@szczercow.pl Do zadań Referatu Sportu Rekreacji i Turystyki należy w szczególności: Administrowanie ustalonymi obiektami, miejscami i urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi…Referat Oświaty

Kierownik Referatu Oświaty: Teresa Rosiak tel. 44 631 80 77 ul. Rzeczna 7 97-420 Szczerców Do zadań Referatu Oświaty należy w szczególności: W zakresie spraw finansowych:…


Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego: Agnieszka Szubert tel. 44 631 80 50/59 w. 130 Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy: Przyjmowanie oświadczeń o: wstąpieniu w związek małżeński,…


Referat Spraw Obywatelskich

Kierownik referatu: Agnieszka Szubert tel. 44 631 80 50/59 w. 130 Do zadań Referatu Spraw Obywatelskich należy w szczególności: Planowanie działalności w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej,…


Referat Finansowo-Księgowy

Kierownik referatu: Aneta Wolska tel. 44 631 80 50/59 w. 137, 143 Do zadań Referatu Finansowo-Księgowego należy w szczególności: Opracowanie wstępnego projektu budżetu Gminy z zachowaniem obowiązujących…


Skip to content