Articles by admin


Działki przeznaczone na sprzedaż

Zarządzenie Nr 23/21 Wójta Gminy Szczerców z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych oznaczonych nr ewidencyjnymi działek 601, 602,…


Modernizacja ewidencji gruntów

W związku z prowadzoną na terenie obrębów Bednarze, Borowa – Krzyżówki, Grudna, Kościuszka, Polowa, Szczercowska Wieś, Zagadki i Załuże, modernizacją ewidencji gruntów i budynków, w…
Stypendia motywacyjne przyznane

W dniu 07.12.2020 r. odbyło się drugie posiedzenie Komisji Stypendialnej ds. rozpatrywania wniosków o stypendium motywacyjne dla słuchaczy szkół policealnych i studentów szkół wyższych zamieszkałych…