Articles by admin


Stypendia motywacyjne przyznane

Zarządzeniem Nr 81/22 z dnia 15 lipca 2022 r. Wójt Gminy Szczerców Krzysztof Kamieniak przyznał jednorazowe stypendia za wyniki w nauce osiągnięte w roku szkolnym…

Pliki do pobrania

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy [PDF] Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Obwieszczenie  w sprawie przystąpienia do sporządzenia…Skip to content