Gmina Szczerców realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: Cyfrowa Gmina

Projekt realizowany na podstawie Umowy o powierzenie grantu o numerze 3880/2/2021
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU
działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia
dotyczącej realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze
POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Celem projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa dla wszystkich gmin w kraju

​​​Dofinansowanie można otrzymać na zadania związane z:
– cyfryzacją urzędów JST i jednostek im podległych oraz nadzorowanych poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej,
– edukację cyfrową dla JST w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania i licencji,
– analizą stanu cyberbezpieczeństwa JST, a także zapewnieniem cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

Planowane w ramach projektu zakupy sprzętu komputerowego, oprogramowania i usług, będą miały na celu unowocześnienie platformy sprzętowej środowiska informatycznego, analizę stanu cyberbezpieczeństwa, a także zapewnienie cyberbezpieczeństwa urzędowych systemów informatycznych Gminy Szczerców.

W szczególności będzie zakup zestawów komputerowych, serwera, rozszerzenie możliwości posiadanego urządzenia UTM, kompleksowe rozwiązanie do zarządzania środowiskiem IT, wdrożenie Systemu Zarzązania Bezpieczeństwem Informacji oraz obligaroryjnie zostanie przeprowadzona diagnoza cyberbezpieczeństwa.

Wszystkie te działania mają na celu zapewnić odpowiednią ciągłość działania dla całego środowiska informatycznego, w tym usług świadczonych dla mieszkańców.

Wartość projektu: 100 000 zł

Dofinansowanie: 100%

Przeczytaj również

Skip to content