Dofinansowanie do kursów i szkoleń

W województwie łódzkim realizowany jest projekt „Zawodowa Reaktywacja”, który daje możliwość uzyskania dofinansowania do 11.000,00 zł na usługi wybrane przez osoby zainteresowane z Bazy Usług Rozwojowych.

„Zawodowa Reaktywacja” oferuje dofinansowanie do 11.000,00 zł, z wkładem własnym 7% na usługi do których należą m.in. kursy, szkolenia oraz studia podyplomowe.

Cel projektu to objęcie usługami rozwojowymi 2330 osób dorosłych z obszaru transformacji WŁ (które chcą z własnej inicjatywy podnieść swoje kwalifikacje lub kompetencje lub przekwalifikować się, w tym wsparcie dla osób z najtrudniejszych grup docelowych – za pośrednictwem BUR).

Maksymalny limit wsparcia w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania Województwa Łódzkiego na uczestnika projektu (w ramach jednego projektu) wynosi 11.000,00 zł (wraz z wkładem własnym uczestnika). Wkład własny – na poziomie 7% wartości zamówionych bonów.

Grupę docelową stanowią osoby dorosłe, które uczą się lub pracują, lub zamieszkują na Obszarze Transformacji (OT) i z własnej inicjatywy chcą podnieść umiejętności, kompetencje lub nabyć kwalifikacje.
WAŻNE! Uczestnikiem projektu nie może być osoba, która prowadzi działalność gospodarczą.

 

Limit kwotowy za jedną godzinę zrealizowanej usługi rozwojowej wynosi:

  • usługa szkoleniowa i doradcza – maksymalnie 100,00 zł/godz.
  • studia podyplomowe – maksymalnie 20,00 zł/godz.
  • egzamin – maksymalnie 300,00 zł.

Okres realizacji projektu: 01.01.2024 – 30.06.2026 r.

Zapisy na stronie: www.zawodowareaktywacja.pl

 

Przeczytaj również

Skip to content