Informacja

Z uwagi, że Gmina Szczerców znalazła się na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach unijnego projektu: Montaż instalacji OZE w Gminie Szczerców – etap II w ramach Programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 – Przestrzeń w transformacji,

Informuje się,

że beneficjenci którzy uczestniczą w projekcie (podpisali umowy z Gminą Szczerców) na realizację przedsięwzięć – montaż pompy ciepła, fotowoltaiki, magazynu energii nie mogą korzystać z gminnego programu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Szczerców na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii, chyba że zrezygnują pisemnie z uczestnictwa w projekcie.

Planowany okres realizacji projektu: do 30 czerwca 2025 r.

28.06.2024 r.

 

Przeczytaj również

Skip to content