Articles by administratorINFORMACJA

Informujemy, iż zwołane na dzień 5 czerwca 2024 r. na godzinę 17.00 w świetlicy wiejskiej w Osinach zebranie wiejskie Sołectwa Osiny w celu przeprowadzenia ponownych…


Ostatnie Pożegnanie Jerzego Karszni

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Jerzego Karszni, wieloletniego działacza samorządowego w Gminie Szczerców. Ś. p. Jerzy Karsznia był radnym Rady Gminy Szczerców w…
Projekt „CZAS NA PRACĘ!”

  WÓJT GMINY SZCZERCÓW INFORMUJE  O PODPISANIU UMOWY  O DOFINANSOWANIE PROJEKTU  „CZAS NA PRACĘ!” nr FELD.07.05-IP.01-0088/23   Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego…


Skip to content