Możliwość składania wniosków o przyznanie stypendium motywacyjnego za wyniki w nauce

Urząd Gminy w Szczercowie informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie stypendium motywacyjnego za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych pobierających naukę na terenie Gminy Szczerców.

Wnioski dla uczniów szkół podstawowych składają dyrektorzy szkół. Wnioski dla uczniów szkół ponadpodstawowych składają osoby zainteresowane, rodzice lub opiekunowie prawni ucznia. Wnioski składne przez osoby niepełnoletnie powinny być potwierdzone przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Wnioski należy składać w Referacie Oświaty Urzędu Gminy w Szczercowie, ul. Rzeczna 7 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 w terminie do 10 lipca 2024 r. (tj. środa).

Załączniki:
Wniosek [PDF]
Uchwała [PDF]

Przeczytaj również

Skip to content