Informacja o debacie

Przewodnicząca Rady Gminy Szczerców informuje o możliwości zgłaszania się mieszkańców Gminy Szczerców do debaty nad raportem o stanie Gminy Szczerców za 2023 rok w terminie do dnia 27 czerwca 2024 roku do godz. 16:00 w Sekretariacie Urzędu Gminy w Szczercowie.

Raport o stanie Gminy Szczerców zostanie omówiony na IV Sesji Rady Gminy Szczerców w dniu 28 czerwca 2024 roku.

Mieszkańcy w liczbie maksymalnie 15 osób, którzy chcieliby zabrać głos w trybie określonym w art. 28aa ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (w debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos), składają do przewodniczącej rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:

1) w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 20 osób;

Debata nad raportem odbędzie się podczas IV Sesji Rady Gminy Szczerców w dniu 28 czerwca 2024 roku.

Dokumenty do pobrania:

Zgłoszenie

Raport o stanie Gminy Szczerców za 2023 rok

Przeczytaj również

Skip to content