Ponad 600 tysięcy na edukację przedszkolną

Pod koniec maja wójt Krzysztof Kamieniak podpisał  w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi umowę o dofinansowanie projektu pn.  „Szczęśliwe przedszkolaki w oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej w Szczercowie”. Działanie  współfinansowane jest ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Szczercowski projekt został wybrany do dofinansowania spośród wielu z całego województwa łódzkiego i jest to nasz sukces, gdyż nabór cieszył się ogromnym zainteresowaniem – cieszy się wójt Krzysztof Kamieniak.

W ramach realizacji projektu  wychowankowie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie uczestniczyli będą w wycieczkach oraz  dodatkowych zajęciach rozwijających umiejętności z zakresu edukacji przedszkolnej, informatyki z kodowaniem i robotyki, integracji sensorycznej, edukacji ekologicznej oraz pomocy pedagogiczno – psychologicznej.

Zakupione zostaną nowe pomoce dydaktyczne, wyposażenie  oraz zabawki, które pozwolą urozmaicić zajęcia – dodaje Teresa Rosiak, kierownik Referatu Oświaty w szczercowskim Urzędzie Gminy. – Ponadto kadra pedagogiczna będzie mogła uczestniczyć w różnych formach doskonalenia zawodowego, co poskutkuje podniesieniem kompetencji zawodowych.

Całość projektu kosztować ma  725.950,00 zł z czego 90% pokryje dofinansowanie ze środków unijnych (ok. 653  tys. zł). Realizacja projektu zakończy się w marcu 2026 roku.

Przeczytaj również

Skip to content