Articles by admin

Referat Finansowo-Księgowy

Kierownik referatu: Aneta Wolska tel. 44 631 80 50/59 w. 137, 143 Do zadań Referatu Finansowo-Księgowego należy w szczególności: Opracowanie wstępnego projektu budżetu Gminy z zachowaniem obowiązujących…


Referat Organizacyjny

Kierownik referatu: Beata Goszcz tel. 44 631 80 50/59 w. 128 Do zadań Referatu Organizacyjnego należy w szczególności: Zapewnienie prawidłowej organizacji i funkcjonowania Urzędu, Udzielanie petentom…Uwaga, zjadliwa grypa ptaków HPAI

W ślad za informacją Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bełchatowie, w związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epizootyczną na terytorium RP związaną z występowaniem wysoce zjadliwej…

Skip to content