Referat Finansowo-Księgowy

Kierownik referatu: Aneta Wolska
tel. 44 631 80 50/59 w. 137, 143

Do zadań Referatu Finansowo-Księgowego min. należy opracowanie wstępnego projektu budżetu, jego bieżące realizowanie, przygotowywanie projektów uchwał w sprawach planowanych wydatków budżetowych oraz rozdysponowania nadwyżki i rezerwy budżetowej.

Referat realizuje także szeroko pojętą obsługę finansowo-księgową Urzędu Gminy. Prowadzi sprawy związane z wymiarem i poborem podatków oraz opłat lokalnych. W jego gestii leży również obsługa kasowa Urzędu oraz archiwum zakładowe.

Przeczytaj również