Można składać wnioski o przyznanie stypendium motywacyjnego

Referat Oświaty Urzędu Gminy w Szczercowie, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie stypendium motywacyjnego za wyniki w nauce dla studentów i słuchaczy szkół policealnych.

Wnioski należy składać w Referacie Oświaty Urzędu Gminy w Szczercowie, ul. Rzeczna 7, pok. Nr 70 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 w terminie do 30 listopada 2022 r.

Wniosek [PDF]

Uchwała Nr XXV/298/21 Rady Gminy Szczerców z dnia 26 marca 2021 r. [PDF]

Przeczytaj również

Skip to content