Konsultacje w sprawie podjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SZCZERCÓW

o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Gminy Szczerców w sprawie podjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczerców w 2023 roku”

Wójt Gminy Szczerców zaprasza do konsultacji organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy a dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

1. Przedmiot konsultacji: projekt uchwały w sprawie podjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczerców w 2023 roku”,
2. Termin konsultacji: do 30.01.2023 r. do godz. 10.00 – data wpływu do urzędu,
3. Forma konsultacji: uwagi do ww. projektu uchwały należy składać w formie wypełnionego formularza (Załącznik Nr 2) na Dziennik Podawczy Urzędu Gminy w Szczercowie – ul. Pułaskiego 8, 97-420 Szczerców,
4. Konsultacje mają charakter opiniodawczy,
5. Załączniki:
1) Projekt uchwały w sprawie podjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczerców w 2023 roku”
2) Wzór formularza konsultacji.

projekt uchwały [PDF]
formularz konsultacji [DOC]

Przeczytaj również

Skip to content