Referat Organizacyjny

Kierownik referatu: Beata Goszcz
tel. 44 631 80 50/59 w. 128

Zadaniem referatu jest:

 • zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu,
 • udzielanie petentom informacji dotyczących funkcjonowania Urzędu,
 • prowadzenie centralnych rejestrów skarg, wniosków, upoważnień i pełnomocnictw, zbiorów uchwał Rady, rejestru zarządzeń Wójta,
 • obsługa Rady i jej Komisji, prowadzenie kancelarii ogólnej, sekretariatu Urzędu,
 • zapewnienie prawidłowego obiegu korespondencji w Urzędzie,
 • zarządzanie budynkiem i gospodarowanie lokalami biurowymi, zaopatrzenie urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie, zlecanie napraw, gospodarowanie środkami rzeczowymi, drukami, formularzami, zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism,
 • prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • promocja Gminy oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi,
 • nadzór nad funkcjonowaniem sieci komputerowej oraz wdrażanie informatyki w Urzędzie,
 • prowadzenie strony internetowej Urzędu, prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej – BIP,
 • prowadzenie spraw kadrowych i osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych (z wyjątkiem szkół),
 • organizowanie i prowadzenie praktyk studenckich i uczniowskich,
 • koordynowanie i obsługa spotkań Wójta z mieszkańcami, grupami środowiskowymi, zawodowymi, stowarzyszeniami, przedsiębiorcami i innymi.

 

Przeczytaj również