Zbliżający się termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Szczerców, informuje producentów rolnych o zbliżającym się terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Szczercowie w terminie: od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT (lub ich kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2023 r.

W przypadku ubiegania się o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, należy do wniosku dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARiMR zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego za rok 2022.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. wynosi:

132,00 zł (110 x 1,20 zł) z 1 ha użytków rolnych
oraz
48,00 zł (40 x 1,20 zł) z 1 średniej rocznej liczbie dużej jednostki przeliczeniowej bydła

wzór wniosku [PDF]

formularz [PDF]

Przeczytaj również

Skip to content