Informacja dla mieszkańców dotycząca projektu Montaż instalacji OZE w budynkach Gminy Szczerców

W związku z zakończeniem procedury naboru dotyczącego odnawialnych źródeł energii w ramach projektu pn.: „Montaż instalacji OZE w budynkach Gminy Szczerców” realizowanego w ramach unijnych środków dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2020 informujemy, że wniosek Gminy Szczerców znalazł się na liście rezerwowej liście projektów wybranych do dofinansowania.

Ewentualna realizacja projektu może nastąpić dopiero z chwilą ewentualnego zwiększenia środków na realizację odnawialnych źródeł energii przez Zarząd Województwa Łódzkiego.

Oto link do strony Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi informujący o powyższym.
https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/4786-poddzialanie-iv-1-2-odnawialne-zrodla-energii

Przeczytaj również

Skip to content