Marszałkowskie dotacje dla KGW

Trzy miliony dla strażaków ochotników i dwa miliony dla Kół Gospodyń Wiejskich – to kolejne wsparcie na rozwoju tych organizacji w Łódzkiem. Druhowie będą mogli kupić nowy sprzęt, a KGW doskonalić swoje umiejętności i promować kulinarne tradycje regionu.  Wśród obdarowanych znalazły się koła z Niw, Podklucza, Załuża, Chabielic, Stanisławowa Pierwszego i Podżaru. Wysokość grantów przyznanych naszych gospodyniom to dziesięć tysięcy złotych. Gratulujemy!

Gala „Z Wami zmieniamy Łódzkie” odbyła się w Teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi. Dotacje otrzymały 203 KGW i 152 jednostki OSP z całego województwa, a na widowni w czwartkowy wieczór zasiedli ich  przedstawiciele.

 

 

 

 

Przeczytaj również

Skip to content