LIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Szczerców kadencji 2018-2023

W dniu 1 marca 2024 roku (piątek) o godz. 9:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się LIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Szczerców.

Proponowany porządek obrad:

  • Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  • Zgłaszanie uwag i poprawek do projektu porządku obrad.
  • Zatwierdzenie porządku obrad.
  • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XXIII/265/21 Rady Gminy Szczerców z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Szczerców na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Szczerców.
  • Zakończenie obrad LIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Szczerców.

Przeczytaj również

Skip to content