LXV posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami Kadencja 2018-2023

W dniu 1 marca 2024 r. (piątek) o godz. 9:05 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się LXV posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XXIII/265/21 Rady Gminy Szczerców z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Szczerców na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Szczerców.
  4. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również

Skip to content