Program na dotację z budżetu Gminy Szczerców

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Szczerców uchwały nr LVI/575/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczerców na 2024 rok oraz uchwały nr LIX/621/24 Rady Gminy Szczerców z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/265/21 z dnia 22 stycznia 2021 r. Rady Gminy Szczerców w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Szczerców na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Szczerców,

informuję:

na stronie Gminy Szczerców pod adresem http://www.szczercow.pl znajdują się dokumenty dotyczące zasad udzielania dotacji, a w szczególności:

1. Regulamin udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Szczerców na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Szczerców [PDF] – wersja pierwotna (zmieniona częściowo poniższą uchwałą).

2. Regulamin udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Szczerców na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Szczerców [PDF]- wersja zmieniona obowiązująca

3. Wniosek o udzielenie dotacji celowej [PDF][XLS]

4. Wniosek o wypłatę dotacji celowej [PDF][DOC]

5. Informacja odnośnie audytu w przypadku pomp ciepła [PDF]

6. Karta efektu rzeczowego i ekologicznego [PDF]

Termin składania wniosków wraz z wymaganymi załącznikami wymienionymi w części X wniosku o udzielenie dotacji został ustalony na okres:

od 28 marca 2024 r. do 26 kwietnia 2024 r.

Ponadto informujemy, że zgodnie z Regulaminem:

– pierwszeństwo w uzyskaniu dotacji mają Wnioskodawcy którzy nie skorzystali w latach ubiegłych z dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Szczerców na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii,

– w drugiej kolejności dotację mogą uzyskać Wnioskodawcy którzy skorzystali w latach ubiegłych z dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Szczerców jeśli będą składać wniosek na wymianę jedynego źródła ciepła na kocioł gazowy, olejowy lub pompę ciepła,

– w pozostałej kolejności dotację mogą uzyskać pozostali Wnioskodawcy,

UWAGA: Warunkiem uzyskania dotacji do instalacji fotowoltaicznej jest posiadanie ekologicznego źródła ciepła tj. niskoemisyjne, wysokosprawne urządzenie grzewcze, tj.: kocioł gazowy, kocioł olejowy, kocioł na biomasę (pellet i inne) spełniającego parametry normy PN EN 303-5:2012 5 klasy, kocioł węglowy (ekogroszek) spełniający parametry normy PN EN 303-5:2012 5 klasy lub pompę ciepła spełniającą rolę jedynego źródła ciepła w budynku.

Pełna informacja dotycząca warunków uzyskania dotacji znajduje się w Regulaminie udzielania dotacji celowej.

 

 

Przeczytaj również

Skip to content