Czasowe wstrzymanie terminu naboru wniosków

INFORMACJA

W związku z zamiarem uchylenia uchwały Rady Gminy Nr LVII/605/24 z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/265/21 z dnia 22 stycznia 2021 r. Rady Gminy Szczerców w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Szczerców na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Szczerców przez Regionalną Izbę Obrachunkową,

ulega wstrzymaniu termin naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Szczerców (planowany na 04 marca 2024 r.)

Planowany nowy termin zostanie określony w nowej uchwale Rady Gminy na najbliższej sesji tj. 01 marca 2024 r.

Przeczytaj również

Skip to content