Wyłożenie od publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczerców z dnia 1 marca 2022 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych na gruntach obrębów geodezyjnych Janówka, Osiny i Tatar oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. gr 185 i 186 (obręb Zagadki) w Gminie Szczerców wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

treść obwieszczenia [PDF]

Przeczytaj również

Skip to content