LXI posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego Kadencja 2018-2023

W dniu 21 marca 2024 r. (czwartek) o godz. 15:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się LXI posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Zapoznanie się z informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeprowadzonych służb ponadnormatywnych na terenie Gminy Szczerców w 2023 r.
  5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2024 – 2027.
  6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany budżetu gminy Szczerców na 2024 r.
  7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bełchatowskiemu na dofinansowanie zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych – uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej.
  8. Sprawy różne.
  9. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również

Skip to content