II posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami Kadencja 2024-2029

W dniu 20 czerwca 2024 r. (czwartek) o godz. 14:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się II posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s przyjęcia regulaminu targowiska tymczasowego w Szczercowie.
  4. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również

Skip to content