LXVII posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami Kadencja 2018-2023

W dniu 16 kwietnia 2024 r. (wtorek) o godz. 14:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się LXVII posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z LXVI posiedzenia.
  4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Chabielice Kolonia.
  5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ul. Piłsudskiego w Szczercowie.
  6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 5 lat, w trybie bezprzetargowym części działki o nr ewidencyjnym 1709/8 w obrębie Szczerców pod lokalizację kiosku.
  7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XLVI/481/23 Rady Gminy Szczerców z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
  8. Sprawy różne.
  9. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również

Skip to content