Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania dla obrębów geodezyjnych Janówka, Osiny, Tatar oraz działek, obręb Zagadki

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczerców z dnia 1 marca 2022 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych na gruntach obrębów geodezyjnych Janówka, Osiny i Tatar oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. gr 185 i 186 (obręb Zagadki) w gminie Szczerców wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczerców z dnia 1 marca 2022 r [PDF]

Dla obrębów Janówka, Osiny i Tatar

projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [PDF]

prognoza oddziaływania na środowisko [PDF]

projekt_uchwały [PDF]

uzasadnienie [PDF]

Dla działek obręb Zagadki

projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [PDF]

prognoza oddziaływania na środowisko [PDF]

projekt_uchwały [PDF]

uzasadnienie [PDF]

 

 

Przeczytaj również

Skip to content