INFORMACJA

Informujemy, iż zwołane na dzień 5 czerwca 2024 r. na godzinę 17.00 w świetlicy wiejskiej w Osinach zebranie wiejskie Sołectwa Osiny w celu przeprowadzenia ponownych wyborów Sołtysa nie odbędzie się z uwagi na fakt wydania przez Wojewodę Łódzkiego postanowienia o wstrzymaniu wykonania Zarządzenia Nr 61/24 Wójta Gminy Szczerców z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Osiny w celu przeprowadzenia ponownych wyborów Sołtysa, na okres prowadzonego w stosunku do tego aktu postępowania nadzorczego.

Przeczytaj również

Skip to content