Informacja dotycząca ponownych wyborów Sołtysa w Sołectwie Osiny

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 61/24 Wójta Gminy Szczerców z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Osiny w celu przeprowadzenia ponownych wyborów Sołtysa informuję, iż w dniu 5 czerwca 2024 r. o godzinie 1700 w świetlicy wiejskiej w miejscowości Osiny odbędą się ponowne wybory Sołtysa Sołectwa Osiny.

Przeczytaj również

Skip to content