Stypendia motywacyjne dla studentów przyznane

7 grudnia 2023 r. odbyło się drugie posiedzenie Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o stypendium motywacyjnego dla słuchaczy szkół policealnych i studentów szkół wyższych zamieszkałych na terenie Gminy Szczerców.

Do 30 listopada 2023 r. do Referatu Oświaty Urzędu Gminy w Szczercowie wpłynęły 53 wnioski, złożone przez 53 studentów.

Komisja ustaliła, że studenci, którzy uzyskali średnią ocen powyżej 4,80 otrzymają jednorazowe stypendium motywacyjne w wysokości 910,00 zł natomiast studenci, którzy uzyskali średnią w przedziale 4,40 – 4,80 otrzymają jednorazowe stypendium w wysokości 800,00 zł.

Stypendia zostaną wypłacone w kasie Urzędu Gminy w dniach 20-21.12.2023 r.
Stypendia zostaną przelane na konta bankowe do dnia 21.12.2023 r.

Przeczytaj również

Skip to content