III Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Szczerców kadencji 2024-2029

W dniu 20 czerwca 2024 roku (czwartek) o godz. 14:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się III Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Szczerców.

Proponowany porządek obrad:

  • Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  • Zgłaszanie uwag i poprawek do projektu porządku obrad.
  • Zatwierdzenie porządku obrad.
  • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przyjęcia regulaminu targowiska tymczasowego w Szczercowie.
  • Zakończenie obrad III Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Szczerców.

Przeczytaj również

Skip to content