Urząd Gminy Informuje

Kosztowne bezdomne psy ?

Wszyscy Państwo zapewne wiedzą, że obowiązkiem gminy jest opieka nad bezdomnymi zwierzętami, polegająca w szczególności na odławianiu bezdomnych psów z terenu gminy i umieszczaniu ich…


Planowanie przestrzenne w gminie

Informacje ogólne Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w celu określenia polityki przestrzennej gmina zobowiązana jest do opracowania dokumentu planistycznego – studium uwarunkowań…Skip to content