Co zrobić z nadmiarem popiołu w okresie zimowym?

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję o możliwości dostarczania do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Segregowanych i Wielkogabarytowych zlokalizowanego w Kolonii Szczercowskiej popiołu i żużla.

Punkt czynny jest w każdy piątek od godz. 11:00 do godz. 19:00 oraz w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca od godz. 9:00 do godz. 13:00.

Odpady do punktu należy dostarczyć własnym transportem.

Odpady zostaną przyjęte nieodpłatnie.

Innym sposobem na pozbycie się nadmiaru popiołu i żużla jest skorzystanie z tzw. usługi dodatkowej. Usługa polega na dostarczeniu dodatkowego pojemnika lub worka i odbiorze odpadów w terminie odbioru odpadów tzw. zmieszanych. Zamiast podstawiania dodatkowego pojemnika można również skorzystać z wymiany pojemnika 120l na 240l.

Usługa dodatkowa jest odpłatna. Stawki opłat za usługę dodatkową ustalone zostały Uchwałą Rady Gminy Szczerców Nr XXXI/277/13 z dnia 27 czerwca 2013r. i wynoszą:
– w przypadku nieruchomości zamieszkałych:
24,00 zł (bez segregacji) a 12,00 zł (z segregacją) za pojemnik/worek 120l;
48,00 zł (bez segregacji) a 24,00 zł (z segregacją) za pojemnik/worek 240l;

– w przypadku nieruchomości niezamieszkałych:
48,00 zł (bez segregacji) a 24,00 zł (z segregacją) za pojemnik/worek 120l;
96,00 zł (bez segregacji) a 48,00 zł (z segregacją) za pojemnik/worek 240l;
120,00 zł (bez segregacji) a 60,00 zł (z segregacją) za pojemnik/worek 1100l;
300,00 zł (bez segregacji) a 300,00 zł (z segregacją) za kontener 7m3.

Aby skorzystać z usługi dodatkowej należy złożyć stosowną deklarację. Deklaracja dostępna jest w Urzędzie Gminy (parter, pok. nr 4) oraz na stronie internetowej urzędu (www.szczercow.pl).

Dodam jeszcze, że z usługi dodatkowej można korzystać okresowo np. w sezonie grzewczym, całorocznie bądź też jednorazowo.

Zachęcam do korzystania z przedstawionych możliwości i przestrzegam przed pozbywaniem się odpadów w lasach!

Jolanta Stasiak
Kierownik Referatu Budownictwa,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Przeczytaj również

Skip to content