Kosztowne bezdomne psy ?

Wszyscy Państwo zapewne wiedzą, że obowiązkiem gminy jest opieka nad bezdomnymi zwierzętami, polegająca w szczególności na odławianiu bezdomnych psów z terenu gminy i umieszczaniu ich w schronisku dla zwierząt. Obowiązek taki wykonywany jest na terenie naszej gminy przez podmiot posiadający zezwolenie Wójta. Na dzień dzisiejszy podmiotem tym jest Przedsiębiorstwo Komunalne Sanikom Sp. z o.o. z/s w Bełchatowie.

W przypadku zauważenia bezdomnego psa zgłoszenia należy dokonać do Straży Gminnej lub Referatu Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Pracownicy tych referatów każdorazowo dokonują weryfikacji zgłoszenia poprzez stwierdzenie czy pies posiada cechy zwierzęcia bezdomnego (np. wychudzony, brudny) i czy można ustalić jego właściciela lub inną osobę pod opieką której trwale dotąd pozostawał. W przypadku potwierdzenia, że pies jest bezdomny pracownicy zawiadamiają firmę o konieczności odłapania psa.

Problem bezdomności zwierząt narasta w naszej gminie i w całym kraju w tempie lawinowym. Problem ten dotyczy ilości odłapywanych psów ale przede wszystkim kosztów ich utrzymywania w schroniskach. Pies odłapany z terenu gminy trafia bowiem do schroniska, w którym jest utrzymywany na koszt gminy do czasu jego adopcji lub śmierci.

W 2009 roku koszty jakie gmina poniosła z tytułu utrzymywania bezdomnych psów wyniosły niewiele ponad 30 tys. zł, w 2012 roku już ponad 115 tys. zł a w 2013 roku (do października)  już ok. 150 tys. zł.  Z terenu naszej gminy odłapywanych jest nawet kilka psów miesięcznie. Wielokrotnie jednak nasi pracownicy mają wątpliwości co do faktycznej bezdomności psa. Podejrzewamy, że część psów jest podrzucana na teren gminy przez osoby, którym pies się znudził, stanowi dla nich przeszkodę w wyjeździe na wakacje, itp. Psy są wyrzucane z samochodów! Zdarza się również, że psy są zgłaszane do odbioru przez osoby, które przygarnęły bezdomnego psa (dokarmiają go, wpuszczą na teren posesji) a dopiero po czasie zgłaszają jako bezdomnego. Mamy wtedy poważne wątpliwości co do zasadności zgłoszenia.

Z tego względu zwracam się do mieszkańców gminy z prośbą o zgłaszanie zauważonych przypadków podrzucania lub wyrzucania psa na terenie gminy. Bezcenne jest w takim przypadku zapamiętanie nr rejestracyjnego pojazdu. Informuję również, że psy przygarnięte i dokarmiane na terenie posesji również nie będą odbierane przez gminę jako bezdomne.

Jolanta Stasiak
Kierownik Referatu Budownictwa,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Przeczytaj również

Skip to content