Regulamin i wniosek o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła…

Aktualizacja

W związku z przełożeniem przez Radę Gminy w dniu dzisiejszym tj. 28.11.2017r. na następne posiedzenie sprawy Regulaminu dotyczącego uczestniczenia w programie unijnym w zakresie montażu solarów i jednoczesnego korzystania ze środków budżetu Gminy Szczerców na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii, informuje się że dalsze działania Urzędu Gminy będą uzależnione od powyższej decyzji Rady. O wynikach tej decyzji i ewentualnych ich skutkach poinformujemy zainteresowanych mieszkańców pismem.

Szczerców, dnia, 28.11.2017r.

 

W związku z uchwaleniem Uchwały Nr XXVIII/2017 Rady Gminy  Szczerców z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Szczerców na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Szczerców.

Ustalam nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków Gminy Szczerców od dnia 8 maja 2017 r. do dnia 30 września 2017r. w godz. 09:00 do 15:00 w dniach pracy Urzędu Gminy w Szczercowie.

Miejsce składania wniosków: pokój nr 9 (parter) w Urzędzie Gminy w Szczercowie. W załączeniu druk wniosku wraz z Regulaminem udzielania dotacji. Proszę o wnikliwe zapoznanie się z Regulaminem.

Uwaga: Wnioski złożone przed wyznaczonym terminem nie będą rozpatrywane.

Szczerców, dnia: 14.04.2017r.

 

Aktualizacja

Zgodnie z podjętą uchwałą nr V/54/2019 Rady Gminy Szczerców z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/301/17  z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Szczerców na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Szczerców

informujemy,

że od 1 kwietnia 2019 r. wstrzymany został nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Szczerców na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła lub zakupu i montażu źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Szczerców.

Po wypracowaniu i uchwaleniu nowych zasad dotyczących dotacji do gminnych programów proekologicznych w zakresie ograniczania niskiej emisji, podana zostanie informacja dla mieszkańców Gminy Szczerców o powyższych zasadach.

Uchwała Nr V/54/2019 Rady Gminy Szczerców z dnia 22 lutego 2019 r.

 

Regulamin

Druk do pobrania – Wniosek o udzielenie dotacji – Zał. nr 1 do Regulaminu

Druk do pobrania – Wniosek o wypłatę dotacji – Zał. Nr 2 do Regulaminu

Druk do pobrania – Karta Efektu Rzeczowego i Ekologicznego

Uchwała Nr XXVIII 301 17 Rady Gminy Szczerców z dnia 14 marca 2017 r.

zmiana Regulaminu

Uchwała Nr XXXVIII 404 17 Rady Gminy Szczerców z dnia 11 grudnia 2017 r.

Przeczytaj również

Skip to content