Urząd GminyReferat Sportu Rekreacji i Turystyki

Kierownik referatu: Jarosław Piotrowski tel. 44 631 93 07, e-mail: sport@szczercow.pl Referat sportu, rekreacji i turystyki zajmuje się administrowaniem obiektami i urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi znajdującymi się…


Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego: Agnieszka Szubert tel. 44 631 80 50/59 w. 130 Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy: 1) Przyjmowanie oświadczeń o: a) wstąpieniu w związek…


Referat Spraw Obywatelskich

Kierownik referatu: Agnieszka Szubert tel. 44 631 80 50/59 w. 130 Zadania Referatu Spraw Obywatelskich 1) Opracowanie i aktualizowanie planów, programów, wytycznych i innych dokumentów dotyczących…
Referat Finansowo-Księgowy

Kierownik referatu: Aneta Wolska tel. 44 631 80 50/59 w. 137, 143 Do zadań Referatu Finansowo-Księgowego min. należy opracowanie wstępnego projektu budżetu, jego bieżące realizowanie,…


Referat Organizacyjny

Kierownik referatu: Beata Goszcz tel. 44 631 80 50/59 w. 128 Zadaniem referatu jest: zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu, udzielanie petentom informacji dotyczących funkcjonowania…


Skargi i wnioski

Informacja dotycząca przyjmowaniu i rozpatrywaniu skarg i wniosków w Urzędzie Gminy Szczerców. Tryb postępowania w sprawie skarg i wniosków reguluje ustawa z dnia 14 czerwca…


Sołectwa

1. Borowa – Krzysztof Stępień 2. Brzezie – Katarzyna Rzepkowska 3. Chabielice – Anna Pietrucha 4. Dubie – Elżbieta Kałużna 5. Grudna – Czesław Osiewała…