XXVIII Posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Kadencja 2014-2018

W dniu 25 kwietnia 2017 r. o godz. 14.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Szczercowie, odbyło się XXVIII posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Wyjście w teren celem wskazania pomieszczeń spełniających wymagania lokalowe i techniczne dla żłobków.
  5.  Sprawy różne
  6. Zakończenie posiedzenia.

skanowanie0053

Przeczytaj również