XXXI posiedzenie Komisji Rewizyjnej Kadencja 2014-2018

W dniu 20 marca 2017 roku  o godz.10.00  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczercowie odbyło się XXXI posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Kontrola Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczercowie w związku z wykonaniem budżetu za 2016r.
  4. Sprawy różne.
  5. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również