Pół miliona złotych odzyskanego VAT-u za 2012 rok

Pół miliona złotych odzyskanego VAT-u za 2012 rok

Przez szereg lat do państwowej kasy trafiał podatek VAT
płacony oddzielnie przez Gminy i gminne jednostki
budżetowe. Orzeczenie Trybunału Europejskiego zmieniło
tę sytuację – zgodnie z jego treścią, płatnikiem jest
wyłącznie Gmina. A to oznacza możliwość podjęcia starań
od 2013 roku o zwrot nadpłaconego VATu. Gmina Szczerców
już odzyskała część pieniędzy.

Praca Wójta polega między innymi na analizie wydatków
z budżetu Gminy w poprzednich latach. Dlatego analizując
wydatkowanie środków i możliwości odzyskiwania podatku VAT,
jaki Gmina zapłaciła w poprzednich latach,
Wójt Krzysztof Kamieniak podjął działanie w celu odzyskania
tego podatku za 2012 rok. Były to środki wydatkowane
jeszcze przez poprzednika.

W tym celu od  kwietnia 2016 roku trwały prace
przygotowawcze i analiza  środków wydatkowanych na inwestycje
wykonane w poprzedniej kadencji w Gminie – tłumaczy
Wójt Krzysztof Kamieniak.

Jaki jest efekt? Do grudnia 2016 roku trwało
weryfikowanie dokumentów wstecz, a w szczególności 2012 roku,
co miało związek z upływem terminu przedawnienia.
Wszystko to odbywało się w celu przygotowania odpowiednich
dokumentów, wymaganych do złożenia korekt za poszczególne
miesiące 2012 roku.

Efektem kilkumiesięcznej pracy był wniosek złożony
w grudniu 2016 roku do Urzędu Skarbowego w Bełchatowie
o zwrot VATu. Udało się odzyskać ponad 520 tysięcy złotych,
które to środki wpłynęły już do gminnej kasy i zostały już
wprowadzone do budżetu Gminy Szczerców – cieszy się
Wójt Krzysztof Kamieniak. Nadal trwają pracę nad zwrotem VATu
za kolejne lata, tak aby odzyskać jak najwięcej pieniędzy
wydatkowanych w 2013 i 2014 roku w poprzedniej kadencji
– z korzyścią dla Gminy Szczerców i z korzyścią
dla jej mieszkańców.

Przeczytaj również