Urząd Gminy


Kosztowne bezdomne psy ?

Wszyscy Państwo zapewne wiedzą, że obowiązkiem gminy jest opieka nad bezdomnymi zwierzętami, polegająca w szczególności na odławianiu bezdomnych psów z terenu gminy i umieszczaniu ich…


Planowanie przestrzenne w gminie

Informacje ogólne Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w celu określenia polityki przestrzennej gmina zobowiązana jest do opracowania dokumentu planistycznego – studium uwarunkowań…

Skargi i wnioski

Informacja dotycząca przyjmowaniu i rozpatrywaniu skarg i wniosków w Urzędzie Gminy Szczerców. Tryb postępowania w sprawie skarg i wniosków reguluje ustawa z dnia 14 czerwca…


Sołectwa

1. Borowa – Krzysztof Stępień 2. Brzezie – Katarzyna Rzepkowska 3. Chabielice – Anna Pietrucha 4. Dubie – Elżbieta Kałużna 5. Grudna – Czesław Osiewała…


Władze Gminy

Wójt Gminy Szczerców – Krzysztof Kamieniak Skarbnik Gminy – Dorota Słowińska Sekretarz Gminy – Marek Kowal


Skip to content