XXII Sesja Rady Gminy Szczerców kadencji 2014-2018

W dniu 27 września 2016 r. o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XXII Sesja Rady Gminy Szczerców

Proponowany porządek obrad:

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2) Zgłaszanie uwag i poprawek do projektu porządku obrad.
3) Zatwierdzenie porządku obrad.
4) Przyjęcie protokołu z XXI sesji.
5) Sprawozdanie Wójta nt. działań podjętych między sesjami.
6) Sprawozdanie Przewodniczących Komisji nt. działalności Komisji między sesjami.
7) Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmian w budżecie gminy Szczerców na 2016r.
8) Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2020.
9) Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Paradyż
10) Rozpatrzenie projektu uchwały w/s likwidacji Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych Gminy Szczerców.
11) Rozpatrzenie projektu uchwały w/s organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczerców.
12) Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu drogi gminnej.
13) Sprawy różne:
– interpelacje i wnioski.
14) Zakończenie obrad XXII Sesji Rady Gminy Szczerców.

 

Protokół z XXII sesji RG

Przeczytaj również