Inauguracyjna sesja Rady Gminy Szczerców

Za nami inauguracja nowej kadencji gminnego samorządu – na pierwszym posiedzeniu zebrała się bowiem nowo utworzona Rada Gminy Szczerców. Przed rozpoczęciem obrad przedstawicielki Gminnej Komisji Wyborczej wręczyły nowym radnym zaświadczenia o wyborze, życząc jednocześnie owocnych obrad i satysfakcji z pracy na rzecz samorządu lokalnego.

Obrady zwyczajowo rozpoczął najstarszy wiekiem członek Rady – tym razem ta rola przypadła radnej Lucynie Staniosz. Pod jej przewodnictwem dokonano zatem wyboru komisji skrutacyjnej, która przeprowadziła wybory najpierw przewodniczącego, a później wiceprzewodniczącego Rady Gminy Szczerców. Tym samym przekonaliśmy się, że historia lubi się powtarzać, bowiem decyzją radnych, w tej kadencji – jak i w poprzedniej – dwuosobowe prezydium tworzyć będą Barbara Szczepanik i Wojciech Pacholak.

Wcześniej jednak ślubowanie złożyła cała piętnastka osób, które wygrały wybory 7 kwietnia. Nowi radni na odczytany przez radną – seniorkę Lucynę Staniosz tekst roty  „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców” odpowiadali „Ślubuję”, dodając wedle uznania „Tak mi dopomóż Bóg”.

Ten dzień był ważny także dla rozpoczynającego oficjalnie trzecią kadencję (to jedyny taki przypadek w powiecie bełchatowskim) wójta Krzysztofa Kamieniaka. On również złożył ślubowanie, podkreślając wielką dumę z tego, że dane mu to jest robić już trzeci raz. Wójt Kamieniak podziękował mieszkańcom, swoim najbliższym, przyjaciołom i pracownikom Urzędu Gminy, zaznaczając że na jego sukces złożyła się praca wszystkich tych osób. I takiej dobrej współpracy życzył gminnemu samorządowi na kolejne pięć lat.

Rada Gminy na poniedziałkowym posiedzeniu dokonała także wyboru składów Komisji stałych. Kolejne posiedzenie zaplanowano jeszcze w tym miesiącu – odbędzie się ono 29 maja.

 

Przeczytaj również

Skip to content