XXVII Posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Kadencja 2014-2018

W dniu 28 marca 2017r. o godz. 14.30 w sali obrad Urzędu Gminy w Szczercowie, odbyło się XXVII posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Wyjście w teren celem wskazania pomieszczeń spełniających wymagania lokalowe i techniczne dla żłobków.
  5. Sprawy różne.
  6. Zakończenie posiedzenia.

skanowanie0052

 

Przeczytaj również